Cześć Gościu! Witaj na www.mmpulawy.pl
Thursday
28-05-2020
Kontakt z Nami: redakcja@mmpulawy.pl
STRONA INFORMACYJNA PROWADZONA PRZEZ PASJONATÓW POLSKI

PUŁAWY - PIĘKNE MIASTO WSCHODNIEJ POLSKI

puławy rzeka
Miasto:

Puławy
Wschodnia Polska
Cel:

Informacje, Zdjęcia, Atrakcje, Zabytki
opowieści, opinie i recenzje
Kontakt:

redakcja@mmpulawy.pl
Polska

Historia

Nazwa miasta Puławy jest dotąd owiana wielką tajemnicą. Uważa się, że pochodzi od roślinności, która pokrywa nabrzeża Wisły (tworzą je różne gatunki topól i wierzb), zwane potocznie „pulwami”. W historii natomiast pierwszą wzmiankę o tamtejszych Pollavach można znaleźć już w księgach z XV wieku, wtedy słowo to oznaczało przeprawę przez wodę.

Natomiast mieszkańcy miasta trzymają się opowieści ludowej, która opowiadana jest przez ich przodków. Legenda ta głosi, że Puławy zwane kiedyś były Nową Aleksandrią, która słynęła z połowu ryb oraz dużej ilości karczm, które były głównym miejscem spotkań rybaków i podróżników. Pewnego dnia w Nowej Aleksandrii zatrzymał się konwój rycerzy, pośród nich znajdował się jeden z najbardziej cenionych i walecznych żołnierzy – Zawisza Czarny. Zmęczony po długiej podróży Zawisza postanowił zjeść i napić się okolicznych specjałów. Kiedy biesiadowanie trwało w najlepsze, nagle dało się usłyszeć pewien trzask. Okazało się, że pod ciężarem ciężkiej zbroi pod Zawiszą pękła ławka. Wszystkich zgromadzonych przyprawiło to o gromki śmiech, a sam bohater skomentował to tylko słowami: „A niech to będą pół ławy!”.

Pierwsze zapiski dotyczące wioski Puławy, możemy napotkać już w księgach z XVI wieku. Osada należała wtedy również do województwa lubelskiego. W wieku XVII w Puławach osiedliła się dynastia Lubomirskich, która przejęła panowanie nad miastem. Zbudowali tu swoją rezydencję, a ich córka Elżbieta wstąpiła w związek małżeński z Adamem Mikołajem Sieniawskim, który w póżniejszym czasie stał się hetmanem wielkim koronnym. W tym samym wieku, w mieście, zaczynają osiedlać się Żydzi.

Niestety w roku 1706, przez przyjazne relacje między Adamem Mikołajem Sieniawski i Augustem III Sasem, rezydencja Lubomirskich zostaje zniszczona przez szwedzkiego króla, Karola II. Obie córki Lubomirskich podejmują wszelkie działania, aby odbudować rodzinny pałac. Młodsza z nich Zofia, w roku 1731, zostaje poślubiona przez Aleksandra Augusta Czartoryskiego. Skutkiem tego było przejęcie na kolejne sto lat, władzy nad Puławami przez rodzinę Czartoryskich. Miasto w tym czasie bardzo rozkwita, przede wszystkim w kwestii kultury.

Wraz z upadkiem powstania listopadowego Puławy zostają doszczętnie zniszczone przez rosyjskie wojska, wiąże się to również z upadkiem władzy Czartoryskich. W 1842 roku Puławy zmieniają nazwę na Nowa Aleksandria. Podczas I i II wojny światowej Nowa Aleksandria zostaje kolejno zajęta przez wojska austriackie, później wojska niemieckie. W roku 1939 doszło do utworzenia getto w Puławach, Niemcy w odizolowanej części miasta skupili kilka tysięcy Żydów.

Rok 1944 również nie należał do sielankowych. Puławy zostały opanowane przez Armię Czerwoną i wojska Armii Krajowej. Podczas starcia miasto w ponad 50% uległo zdewastowaniu. Nadal trwa renowacja miasta, do poprawy obecnie są drobne detale, w porównaniu do lat powojennych. Wiele zabytkowych miejsc i budynków zostało przywróconych niemal do stanu pierwotnego. Puławy tętnią życiem i nie zapowiada się, aby to miało ulec zmianie.