Stowarzyszenie Grupa Historyczna 15. Pułku Piechoty Wilków

Stowarzyszenie Grupa Historyczna 15. Pułku Piechoty Wilków
Miasto:Puławy
O mnie:
Stowarzyszenie Grupa Historyczna 15. Pułku Piechoty "Wilków" w Puławach jest stowarzyszeniem osób będących pasjonatami historii i militariów. Powstanie Stowarzyszenia zainicjowali we wrześniu 2008 r. członkowie Związku Strzeleckiego Oddział Puławy im. 15 Pułku Piechoty "Wilków". Stowarzyszenie jest zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Lublinie w KRS pod numerem 0000358872 (NIP 7162799511, REGON 060681157) i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Celem Stowarzyszenia jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultywowanie pamięci o wyczynach żołnierzy 15 Pułku Piechoty „Wilków”, oraz innych historycznych jednostek Wojska Polskiego. Na co dzień Stowarzyszenie zajmuję się działalnością badawczą i edukacją historyczną poprzez organizowanie prelekcji z udziałem historyków z Instytutu Pamięci Narodowej, oraz wystaw poświęconych zagadnieniom z historii zarówno lokalnej, jak i powszechnej. Ponadto SGH 15 pp. „Wilków” regularnie organizuje piesze rajdy turystyczne, które są zarówno formą spożytkowania czasu na świeżym powietrzu z nastawieniem na ruch i aktywność fizyczną, jak i formą promowania wśród społeczeństwa postaw patriotycznych, oraz skutecznym sposobem na kultywowanie pamięci o historii Polski a w szczególności o Polskim Państwie Podziemnym i innych organizacjach niepodległościowych, wśród młodzieży. W ramach Stowarzyszenia formuje się sekcja mundurowa, odtwarzająca żołnierzy 15. PP "Wilków" AK, oraz późniejszych żołnierzy WiN ze Zgrupowania mjra Mariana Bernaciaka "Orlika".

Komentarze w profilu użytkownika Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać